Наши услуги

Лабораториска опрема и материјали

Затворен систем за земање на крв

Sarstedt

Ние развиваме, произведуваме и продаваме уреди и потрошен материјал за медицина и наука. Познати сме како еден од водечките провајдери во овој сектор низ целиот свет како резултат на висококвалитетните и високоперформансни производи. Секогаш развиваме решенија кои се карактеризираат со лесна употреба, безбедност и опфаќаат најнова технологија. Како глобален провајдер нудиме исклучително широко портфолио на производи, кое може да биде поделено во пет категории: дијагностика, лаборатории, клиники, трансфузија и автоматизација на лаборатории. Нашето портфолио на производи за пре-аналитички процеси е едно од најобемните на пазарот. Вклучува производи за земање примероци и за транспорт и складирање на дијагностички примероци. Ние нудиме широк спектар на системи за земање примероци за најразновидните материјали за примероци (крв, плунка, урина, фецес). S-Monovette®, првиот целосно пластичен систем за собирање крв, е само еден пример за иновативноста на нашата палета на производи. За прв пат досега, со S-Monovette® може да се земе крв со користење на две различни техники во еден систем – аспирација и вакуум.

Дознај повеќе

Брзи дијагностички тестови

Abbott Rapid Diagnostics

Нашата point-of-care дијагностика е фокусирана на најкритичните здравствени потреби во светот, вклучувајќи кардиологија, заразни болести, токсикологија, трауматски повреди на мозокот и многу други. Посветени сме на развивање тестови способни да ги стават непроценливите одговори во рацете на лекарите и давателите на нега ширум светот. Како што се намалуваат мерките за социјално растојание, преносот на грип може да се зголеми. Во исто време, експертите веруваат дека КОВИД-19 ќе продолжи да циркулира ендемски. Како резултат на тоа, и КОВИД-19 и грипот најверојатно ќе циркулираат заедно. Брзото тестирање останува важно за управување со непредвидливоста на респираторните заболувања. ID NOW™ е брз изотермален систем за откривање на инфективни болести. Нашата уникатна ID NOW™ изотермална технологија за засилување на нуклеински киселини обезбедува молекуларни резултати за само неколку минути, овозможувајќи порано да донесете ефективни клинички одлуки. Интуитивно дизајнираниот инструмент ID NOW™ може да има позитивно влијание во секоја здравствена средина благодарение на тоа што е лесен за користење, поседува голем екран на допир кој прикажува резултати, двонасочна поврзаност, нуди исклучителни перформанси, ги елиминира грешките во толкувањето и транскрипцијата и дава доверба за побрзо донесување на клинички одлуки .

Дознај повеќе

Лабораториски апарати, реагенси и друг потрошен материјал

Abbott Laboratories

Лабораториите кои работат најдобро обезбедуваат резултати кои поттикнуваат подобра грижа за пациентите и ја подобруваат вредноста на здравствената заштита. Abbott развива персонализирани решенија кои обезбедуваат клучни информации за пациентот и им помага на лабораториите да постигнат мерливо подобри перформанси во здравствената заштита. Задоволување на денешните потреби за тестирање кои брзо се развиваат и управување со најпредизвикувачките болести со молекуларни тестови кои се дизајнирани за долгорочен успех на вашата лабораторија, поддржувајќи претходна дијагноза, соодветен избор на терапија и персонализирана нега.

Дознај повеќе