Наши услуги

Храна за посебна медицинска употреба

Ентерална и парентерална исхрана

Abbott Nutrition

Од линијата на Абботт Нутритион моментално на нашиот пазар се достапни 4 различни ентерални препарати. Препаратите се високо протеински и високо енергетски наменети за пациенти со малнутриција и малдигестија. Секој препарат е со специфична соджина на макро,микро и фармаконутриенти.  

Дознај повеќе